• 19 SIE 22

  Konsultacje pracowników dydaktycznych podczas letniej sesji poprawkowej 2021/22

  Konsultacje pracowników SWFiS
  podczas sesji poprawkowej – ul. Wawrzyniaka 15, p. 09

  mgr Janusz Blank – 13.09, 20.09 godz. 11.oo-12.3o

  mgr Elżbieta Baniak – 16.09, 22.09 godz. 10.15-11.45

  mgr Cezary Janiszyn – 12.09, 19.09 godz. 10.45-12.15

  mgr Ryszard Kowalczyk – 12.09, 19.09 godz. 10.30-12.00

  mgr Rafał Marzyński – 15.09, 19.09 godz. 11.30-13.00

  mgr Paweł Stężała – 12.09 godz. 12.30-14.oo, 23.09 godz. 10.30-12.00

  mgr Marcin Szewczyk – 15.09, 22.09 godz. 8.45-10.15

  mgr Jerzy Taczała – 14.09, 21.09 godz. 9.15-10.45

  mgr Katarzyna Walkowiak -16.09, 22.09 godz. 12.15-13.45

  mgr Agnieszka Woźniak – 14.09, 21.09 godz. 13.15-14.45