• 29 CZE 22

  Konsultacje pracowników dydaktycznych podczas sesji egzaminacyjnej 2021/22

  Konsultacje pracowników SWFiS
  podczas sesji egzaminacyjnej w terminie 30.06-13.07.2022

  mgr Janusz Blank – 04.07, 11.07 godz. 11.oo-12.3o

  mgr Elżbieta Baniak – 04.07, 11.07 godz. 13.oo-14.3o

  mgr Cezary Janiszyn – 04.07, 06.07 godz. 9.00-10.30

  mgr Ryszard Kowalczyk – 05.07, 11.07 godz. 10.30-12.00

  mgr Rafał Marzyński – 01.07 godz. 12.30-14.00, 06.07 godz. 10.oo-11.3o

  mgr Paweł Stężała – 01.07, 08.07 godz. 10.30-12.oo

  mgr Marcin Szewczyk – 01.07 godz. 9.00-10.30, 04.07 godz. 11.00-12.30

  mgr Jerzy Taczała – 01.07 godz. 11.00-12.30,  06.07 godz. 12.00-13.30

  mgr Katarzyna Walkowiak -07.07, 13.07 godz. 10.0o-11.3o

  mgr Agnieszka Woźniak – 01.07, 08.07 godz. 13.30-15.00