• 08 PAŹ 20
    Konsultacje pracowników SWFiS on-line na platformie MS Teams

    Konsultacje pracowników SWFiS on-line na platformie MS Teams

    W zakładce Pracownicy został opublikowany harmonogram dyżurów pracowników SWFiS w semestrze zimowym w roku akad. 2020/21 wraz z kodami zespołów utworzonych na potrzeby prowadzenia konsultacji dla studentów realizujących zajęcia wychowania fizycznego.