• 05 LT. 21

  Konsultacje pracowników SWFiS podczas sesji egzaminacyjnej i poprawkowej 2020/21

  Konsultacje pracowników SWFiS
  podczas sesji egzaminacyjnej i poprawkowej 2020/21, Platforma MS Teams

  mgr Janusz Blank -10.02, 24.02 godz. 10.oo-11.3o

  mgr Elżbieta Baniak -09.02, 23.02 godz. 12.oo-13.3o

  mgr Janina Humiczewska -09.02, 23.02 godz. 9.oo-10.3o

  mgr Cezary Janiszyn -08.02, 15.02, 22.02 godz. 10.oo-11.3o

  mgr Ryszard Kowalczyk -12.02, 26.02 godz. 9.3o-11.oo

  mgr Rafał Marzyński -10.02, 24.02 godz. 11.oo-12.3o

  mgr Paweł Stężała -08.02, 22.02 godz.11.3o-13.oo

  mgr Marcin Szewczyk- 09.02, 23.02 godz. 10.3o-12.oo

  mgr Jerzy Taczała -10.02, 24.02 godz. 10.oo-11.3o

  mgr Katarzyna Walkowiak -10.02, 24.02 godz. 11.3o-13.oo

  mgr Agnieszka Woźniak -10.02, 23.02 godz. 11.oo-12.3o

  Uwaga! Zapraszamy również do kontaktu z wykładowcami w terminach  dyżurów semestru zimowego.