• 19 SIE 22

  Terminy zajęć w-f poczas letniej sesji poprawkowej 2021/22

  Terminy zajęć w-f organizowane podczas sesji poprawkowej:

  mgr Elżbieta Baniak 16.09, 22.09.2022 godz. 12.00-13.30, sala gimnastyczna ul. Tarczyńskiego
  mgr Katarzyna Walkowiak 16.09, 22.09.2022 godz. 10.30-12.00, sala gimnastyczna ul. Mickiewicza 64
  mgr Agnieszka Woźniak 14.09, 21.09.2022 godz. 11.30-13.00, sala gimnastyczna ul. Mickiewicza 64
  mgr Janusz Blank 13.09, 20.09.2022 godz. 13.00-14.30, sala gimnastyczna ul. Felczaka 3c
  mgr Cezary Janiszyn 13.09, 19.09.2022 godz. 9.00-10.30, sala gimnastyczna ul. Felczaka 3c
  mgr Paweł Stężała 12.09, 19.09.2022 godz. 10.30-12.00, sala gimnastyczna ul. Felczaka 3c
  mgr Jerzy Taczała 14.09, 21.09.2022 godz. 11.00-12.30, sala gimnastyczna ul. Felczaka 3c
  mgr Rafał Marzyński 15.09, 19.09.2022 godz. 13.00-14.30, sala gimnastyczna ul. Felczaka 3c
  mgr Marcin Szewczyk 15.09, 22.09.03.2022 godz. 10.30-12.00, sala gimnastyczna ul. Felczaka 3c
  mgr Ryszard Kowalczyk 15.09, 22.09.2022 godz. 8.00-9.30, sala gimnastyczna ul. Felczaka 3c