BBP – (brzuch, biodra, pośladki) – zajęcia aerobowe z dużą dawką ćwiczeń ukierunkowanych na określone partie mięśniowe.

Trening ogólnorozwojowy – wszechstronnie rozwijające ćwiczenia różnych grup mięśniowych z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała oraz przyborów

Trening interwałowy – jest formą strategii treningu fizycznego polegającej na przeplataniu krótkich okresów bardzo intensywnego wysiłku krótkimi okresami umiarkowanego wysiłku. Charakteryzuje się więc zmienną intensywnością czyli np. okresowym przyspieszaniem i zwalnianiem.

Gry zespołowe – nauka i doskonalenie podstawowych elementów technicznych i taktycznych w piłce siatkowej, koszykówce i unihokeju.

Tenis stołowy – nauka i doskonalenie podstawowych umiejętności technicznych, odbić z forhendu, bekhendu, gry właściwe w formie współzawodnictwa indywidualnego.

Gimnastyka korekcyjna – ćwiczenia korekcyjne prowadzone na sali gimnastycznej zgodnie ze wskazaniem lekarskim.

Zajęcia teoretyczne  –  na zajęcia zapisują się bezzwłocznie studenci posiadający przeciwwskazania medyczne do aktywności ruchowej na czas dłuższy niż 4 tygodnie. Aby zaliczyć przedmiot wychowanie fizyczne każdy student zobowiązany jest wykazać się aktywnością w postaci wykonania prezentacji na wybrany temat, zobowiązany jest także do uczestnictwa we wszystkich zajęciach zgodnie z organizacją roku akademickiego.