STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
ul. Wawrzyniaka 15
70-393 Szczecin
pokój 10

Kierownik SWFiS mgr Janusz Blank – tel. (091) 444 38 21,  e-mail: janusz.blank@usz.edu.pl

Z-ca kierownika SWFiS mgr Cezary Janiszyn – tel. (091) 444 38 21, e-mail: cezary.janiszyn@usz.edu.pl

Sekretariat SWFiS mgr Wioletta Janiszyn – tel. (091) 444 38 20, e-mail: wioletta.janiszyn@usz.edu.pl

Przyjęcia interesantów w godz. 8.3o-14.3o

sala gimnastyczna ul. Felczaka 3c – tel. (091) 444-15-94

sala gimnastyczna ul. Mickiewicza 64 – tel. (091) 444-20-44

sala gimnastyczna ul. Mickiewicza 16 – tel. (091) 444-25-23

e-mail: swfis@usz.edu.pl        http://www.swfis.usz.edu.pl