Góra

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

  • 19 SIE 22

  Konsultacje pracowników dydaktycznych podczas letniej sesji poprawkowej 2021/22

  Konsultacje pracowników SWFiS podczas sesji poprawkowej – ul. Wawrzyniaka 15, p. 09 mgr Janusz Blank – 13.09, 20.09 godz. 11.oo-12.3o mgr Elżbieta Baniak – 16.09, 22.09 godz. 10.15-11.45 mgr Cezary Janiszyn – 12.09, 19.09 godz. 10.45-12.15 mgr Ryszard Kowalczyk – 12.09, 19.09 godz. 10.30-12.00 mgr Rafał Marzyński – 15.09, 19.09 godz. 11.30-13.00 mgr Paweł Stężała

  • 19 SIE 22

  Terminy zajęć w-f poczas letniej sesji poprawkowej 2021/22

  Terminy zajęć w-f organizowane podczas sesji poprawkowej: mgr Elżbieta Baniak 16.09, 22.09.2022 godz. 12.00-13.30, sala gimnastyczna ul. Tarczyńskiego mgr Katarzyna Walkowiak 16.09, 22.09.2022 godz. 10.30-12.00, sala gimnastyczna ul. Mickiewicza 64 mgr Agnieszka Woźniak 14.09, 21.09.2022 godz. 11.30-13.00, sala gimnastyczna ul. Mickiewicza 64 mgr Janusz Blank 13.09, 20.09.2022 godz. 13.00-14.30, sala gimnastyczna ul. Felczaka 3c mgr

  • 29 CZE 22

  Konsultacje pracowników dydaktycznych podczas sesji egzaminacyjnej 2021/22

  Konsultacje pracowników SWFiS podczas sesji egzaminacyjnej w terminie 30.06-13.07.2022 mgr Janusz Blank – 04.07, 11.07 godz. 11.oo-12.3o mgr Elżbieta Baniak – 04.07, 11.07 godz. 13.oo-14.3o mgr Cezary Janiszyn – 04.07, 06.07 godz. 9.00-10.30 mgr Ryszard Kowalczyk – 05.07, 11.07 godz. 10.30-12.00 mgr Rafał Marzyński – 01.07 godz. 12.30-14.00, 06.07 godz. 10.oo-11.3o mgr Paweł Stężała –