ZARZĄDZENIE NR 8/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie realizacji obowiązków zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia dotyczących sposobu organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych oraz informowania i postępowania w razie wypadku lub awarii