• 09 MAR 23

    Zajęcia taneczne w Zespole Pieśni i Tańca „Szczecinianie”

    Studium Wychowania Fizycznego i Sportu informuje studentów, że zgodnie z ustaleniami z Władzami Rektorskimi,  udział w zajęciach tanecznych w Zespole Pieśni i Tańca „Szczecinianie” nie zwalnia z realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.