Plany zajęć w-f w roku akademickim 2023/24

UWAGI:

  1. Zapisy na zajęcia w ramach przedmiotu wychowanie fizyczne odbywać się będą w pierwszym tygodniu zajęć u prowadzących w wyznaczonym na planie dniu, miejscu i godzinie.
  2. Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.
  3. Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub skierowanie z Komisji Lekarskiej na specjalistyczne zajęcia ruchowe, zapisują się do grup w-f dla studentów o ograniczonej sprawności ruchowej.
  4. Udział w treningach sekcji sportowej KU AZS US zalicza obowiązkowe zajęcia w-f.
  5. Wszelkie sprawy sporne związane z uczestnictwem w zajęciach w-f rozstrzygane są przez kierownictwo SWFiS, po zasięgnięciu opinii prowadzącego daną grupę.

Oferta zajęć sekcji sportowych Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego US – do pobrania

Oferta zajęć w-f dla studentów Wydziału Humanistycznego (aktualizacja 03.11.2023) – do pobrania

Oferta zajęć w-f dla studentów Wydziału Prawa i Administracji – (aktualizacja 13.10.2023) – do pobrania

Oferta zajęć w-f dla studentów Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania (aktualizacja 03.11.2023) – do pobrania

Oferta zajęć w-f dla studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (aktualizacja 26.09.2023) – do pobrania

Oferta zajęć w-f dla studentów Wydziału Nauk Społecznych (aktualizacja 17.11.2023) –do pobrania

Oferta zajęć w-f dla studentów Wydziału Teologicznego (aktualizacja 13.10.2023) – do pobrania

OBÓZ NARCIARSKI – Szczyrk 25.02-02.03.2024r spotkanie organizacyjne 18.10.20223r. o godz. 18.00, ul. Wawrzyniaka 15, sala nr 9

SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA DLA STUDENTÓW Z OGRANICZONĄ SPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:
(wskazane orzeczenie o niepełnosprawności lub zalecenia lekarskie)

ZAJĘCIA TEORETYCZNE – środa 18.45-20.15, sala wykładowa nr 9, ul. Wawrzyniaka 15, mgr Ryszard Kowalczyk

PŁYWANIE – poniedz. 20.25-21.10 basen AM  ul. Starzyńskiego 9a,  mgr C. Janiszyn, mgr M. Wielgosz

GIMNASTYKA REHABILITACYJNA – czwartek 15.15-16.45 sala gimn. ul. Mickiewicza 64,  mgr Marcin Wielgosz

GIMNASTYKA REHABILITACYJNA – piątek 15.15-16.45 sala gimn. ul. Mickiewicza 64,  mgr Marcin Wielgosz

GIMNASTYKA REHABILITACYJNA – piątek 17.00-18.30 sala gimn. ul. Mickiewicza 64,  mgr Marcin Wielgosz