ZARZĄDZENIE NR 120/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 02 października 2020r.
w sprawie działalności uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS – COV – 2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Wytyczne w zakresie organizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21

Zarządzenie nr 108.2020 Rektora US z dnia 09 września 2020r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Zarządzenie nr 105.2020 Rektora US z dnia 03 września 2020r.
w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akad. 2020/21, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego