Studium Wychowania Fizycznego i Sportu informuje, że w roku akad. 2019/20
Komisja Lekarska przyjmuje studentów wyłącznie
we wtorki od godz. 11.3o

Rejestracja osobiście we wtorki w godz. 7.30-11.00.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
al. Wojska Polskiego 97
70-481 Szczecin

tel. 91 88 54 820