Studium Wychowania Fizycznego i Sportu informuje, że w roku akad. 2020/21
Komisja Lekarska przyjmuje studentów wyłącznie
we wtorki od godz. 11.oo

Rejestracja telefonicznie 91 88 54 820, 91 311 47 10 lub mailowo sekretariat@spzozsw.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
al. Wojska Polskiego 97
70-481 Szczecin