Studium Wychowania Fizycznego i Sportu informuje, że w roku akad. 2018/19
Komisja Lekarska przyjmuje studentów w następujące dni:
– wtorki od godz. 11.oo (wyłącznie w m-cu październiku)
– środy od godz. 12.oo

Rejestracja osobiście lu telefonicznie:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
al. Wojska Polskiego 97
70-481 Szczecin

tel. 91 422 12 87