• Sale sportowe

    ul. Felczaka 3c  tel. 091 444 15 94

    ul. Mickiewicza 64  tel. 091 444 20 44

    ul. Mickiewicza 16  tel. 091 444 15 94

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Uniwersytet Szczeciński

ul. Wawrzyniaka 15

70-393 Szczecin