Góra

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

  • 06 LISTOPAD 20
  Możliwość dołączenia do zajęć w-f

  Możliwość dołączenia do zajęć w-f

  SWFiS informuje, że istnieje jeszcze możliwość dołączenia do zajęć w-f przez studentów, którzy nie dokonali wyboru w pierwszym tygodniu zajęć. W tym celu proszę najpierw o kontakt z wybranym prowadzącym na MS Teams. Wykaz grup, w których trwają zapisy uzupełniające:

  • 08 PAŹDZIERNIKA 20
  Konsultacje pracowników SWFiS on-line na platformie MS Teams

  Konsultacje pracowników SWFiS on-line na platformie MS Teams

  W zakładce Pracownicy został opublikowany harmonogram dyżurów pracowników SWFiS w semestrze zimowym w roku akad. 2020/21 wraz z kodami zespołów utworzonych na potrzeby prowadzenia konsultacji dla studentów realizujących zajęcia wychowania fizycznego.

  • 07 PAŹDZIERNIKA 20

  Informacje o wolnych miejscach na zajęcia w-f

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów w zakładce PLANY ZAJĘĆ zamieszczona będzie codzienna aktualizacja ofert zajęć w-f dla poszczególnych wydziałów z informacją, w których grupach zajęciowych zapisy zostały zakończone z powodu braku wolnych miejsc.