UWAGI:

1. Zapisy na zajęcia w-f odbywają się w pierwszym tygodniu zajęć u prowadzących w planowanych terminach.

2. Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Udział w obozie narciarskim zalicza odpowiedni semestr.

4. Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub skierowanie z Komisji Lekarskiej na specjalistyczne zajęcia ruchowe, zapisują się do grup w-f dla studentów o ograniczonej sprawności ruchowej.

5. Oferta zajęć sekcji sportowych Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego US dostępna na stronie: www.azs.usz.edu.pl
Udział w treningach sekcji sportowej zalicza obowiązkowe zajęcia w-f.

6. Wszelkie sprawy sporne związane z uczestnictwem w zajęciach w-f rozstrzygane są przez kierownictwo SWFiS, po zasięgnięciu opinii prowadzącego daną grupę

Rozkład zajęć w-f na sali gimn. przy ul. Mickiewicza 64

Rozkład zajęć w-f na sali gimn. przy ul. Felczaka 3c

Rozkład zajęć w-f na sali gimn. przy ul. Mickiewicza 16

Oferta zajęć w-f dla studentów WNŚiP w roku akad. 2019/20 – aktualizacja 09.10.2019

Oferta zajęć w-f dla studentów WH w roku akad. 2019/20

Oferta zajęć w-f dla studentów WPiA w roku akad.2019/20

Oferta zajęć w-f dla studentów WE,FiZ w roku akad. 2019/20 – aktualizacja 09.10.2019

Oferta zajęć w-f dla studentów WNS w roku akad. 2019/20 – aktualizacja 07.10.2019

Oferta zajęć odpłatnych – aktualizacja 11.10.2019

Specjalistyczne zajęcia dla studentów z ograniczoną sprawnością ruchową