Plany zajęć w-f w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/22

UWAGI:

1. Zapisy na zajęcia w ramach przedmiotu wychowanie fizyczne odbywać się będą poprzez MS Teams  (telefonicznie) w pierwszym tygodniu zajęć u prowadzących w wyznaczonym na planie dniu i godzinie.
2. Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub skierowanie z Komisji Lekarskiej na specjalistyczne zajęcia ruchowe, zapisują się do grup w-f dla studentów o ograniczonej sprawności ruchowej.
4. Oferta zajęć sekcji sportowych Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego US dostępna będzie na stronie: www.azs.usz.edu.pl
Udział w treningach sekcji sportowej zalicza obowiązkowe zajęcia w-f.
5. Wszelkie sprawy sporne związane z uczestnictwem w zajęciach w-f rozstrzygane są przez kierownictwo SWFiS, po zasięgnięciu opinii prowadzącego daną grupę.

Rozkład zajęć w-f na sali gimn. przy ul. Mickiewicza 64pobierz

Rozkład zajęć w-f na sali gimn. przy ul. Felczaka 3c

Rozkład zajęć w-f na sali gimn. przy ul. Mickiewicza 16 – pobierz

 

Oferta zajęć w-f dla studentów Wydziału Humanistycznego – pobierz

Oferta zajęć w-f dla studentów Wydziału Prawa i Administracji – pobierz

Oferta zajęć w-f dla studentów Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzaniapobierz

OFERTA ZAJĘĆ W-F DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

OFERTA ZAJĘĆ W-F DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

OFERTA ZAJĘĆ W-F DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH i PRZYRODNICZYCH

 

SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA DLA STUDENTÓW Z OGRANICZONĄ SPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

(wskazane orzeczenie o niepełnosprawności, skierowanie z Komisji Lekarskiej SPZOZ Szkół Wyższych lub zalecenie lekarskie)

WYKŁADY (MS Teams) – wtorek 19.3o-21.oo, mgr Paweł Stężała 

PŁYWANIE – poniedz. 20.25-21.10 basen AM  ul. Starzyńskiego 9a,  mgr C. Janiszyn, mgr M. Wielgosz

GIMNASTYKA REHABILITACYJNA – czwartek 15.3o-17.oo sala gimn. ul. Mickiewicza 64,  mgr Marcin Wielgosz (kontakt tel. 884 020 384)

GIMNASTYKA REHABILITACYJNA – czwartek 17.oo-18.3o sala gimn. ul. Mickiewicza 64,  mgr Marcin Wielgosz (kontakt tel. 884 020 384)