UWAGI:

1. Zapisy na zajęcia w-f odbywają się w pierwszym tygodniu zajęć u prowadzących w planowanych terminach.

2. Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub skierowanie z Komisji Lekarskiej na specjalistyczne zajęcia ruchowe, zapisują się do grup w-f dla studentów o ograniczonej sprawności ruchowej.

4. Oferta zajęć sekcji sportowych Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego US dostępna na stronie: www.azs.usz.edu.pl
Udział w treningach sekcji sportowej zalicza obowiązkowe zajęcia w-f.

5. Wszelkie sprawy sporne związane z uczestnictwem w zajęciach w-f rozstrzygane są przez kierownictwo SWFiS, po zasięgnięciu opinii prowadzącego daną grupę.

Rozkład zajęć w-f na sali gimn. przy ul. Mickiewicza 64 – sem. letni 2019/20

Rozkład zajęć w-f na sali gimn. przy ul. Felczaka 3c – sem letni 2019/20 – aktualizacja 04.03.2020

Rozkład zajęć w-f na sali gimn. przy ul. Mickiewicza 16 – sem. letni 2019/20

Oferta zajęć w-f dla studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Oferta zajęć w-f dla studentów Wydziału Humanistycznego

Oferta zajęć w-f dla studentów Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania – aktualizacja 04.03.2020

Oferta zajęć w-f dla studentów Wydziału Teologicznego

Oferta zajęć w-f dla studentów Wydziału Nauk Społecznych

Oferta zajęć dla studentów z ograniczoną sprawnością ruchową

OFERTA ZAJĘĆ ODPŁATNYCH