Plany zajęć w-f w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21  pozostają bez zmian, studenci realizujący zajęcia w-f w wymiarze 60 godzin mają możliwość ich kontynuacji, bez ponownego zapisywania się u prowadzącego.

UWAGA:
Zasady zapisów na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów II roku FiR, którzy rozpoczynają ich realizację w sem. letnim w roku akad. 2020/21 

1. Zapisy na zajęcia w ramach przedmiotu wychowanie fizyczne dla II roku FiR odbywać się będą poprzez MS Teams  (telefonicznie) w pierwszym tygodniu zajęć u prowadzących w wyznaczonym na planie dniu i godzinie.
2. Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej. O ostatecznej formule zajęć decyduje prowadzący po konsultacji  z uczestnikami zajęć.
4. Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub skierowanie z Komisji Lekarskiej na specjalistyczne zajęcia ruchowe, zapisują się do grup w-f dla studentów o ograniczonej sprawności ruchowej.
5. Oferta zajęć sekcji sportowych Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego US dostępna jest na stronie: www.azs.usz.edu.pl
Udział w treningach sekcji sportowej zalicza obowiązkowe zajęcia w-f.
6. Wszelkie sprawy sporne związane z uczestnictwem w zajęciach w-f rozstrzygane są przez kierownictwo SWFiS, po zasięgnięciu opinii prowadzącego daną grupę.

Rozkład zajęć w-f na sali gimn. przy ul. Mickiewicza 64 w roku akademickim 2020-21

Rozkład zajęć w-f na sali gimn. przy ul. Felczaka 3c w roku akademickim 2020-21

Rozkład zajęć w-f na sali gimn. przy ul. Mickiewicza 16 w roku akademickim 2020-21

OFERTA ZAJĘĆ W-F DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA  aktualizacja 17.03.2021r.

OFERTA ZAJĘĆ W-F DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH i PRZYRODNICZYCH aktualizacja 23.02.2021r.

OFERTA ZAJĘĆ W-F DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO aktualizacja 25.02.2021r.

OFERTA ZAJĘĆ W-F DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI  aktualizacja 26.02.2021r.

OFERTA ZAJĘĆ W-F DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO  aktualizacja 17.03.2021r.

OFERTA ZAJĘĆ W-F DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH aktualizacja 26.02.2021.

 

OFERTA ZAJĘĆ W-F DO WYBORU PRZEZ STUDENTÓW WSZYSTKICH WYDZIAŁÓW 

SQUASH  – środa 10.00-11.30, Squash Zone Club al. Boh. Warszawy 4, mgr Janusz Blank kod grupy: y9mo6gx

SQUASH –  czwartek 10.00-11.30, Squash Zone Club al. Boh. Warszawy 4, mgr Janusz Blank kod grupy: h4m72o2

NORDIC WALKING – poniedz.  16.00-17.30 – mgr Cezary Janiszyn kod grupy: xz10wht


SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA DLA STUDENTÓW Z OGRANICZONĄ SPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

(wskazane orzeczenie o niepełnosprawności, skierowanie z Komisji Lekarskiej SPZOZ Szkół Wyższych lub zalecenie lekarskie)

BRYDŻ SPORTOWY (dla początkujących)- piątek 12.00-13.30, mgr Paweł Stężała kod grupy: hnjpbfl

PŁYWANIE – poniedz. 20.25-21.10 basen AM  ul. Starzyńskiego 9a,  mgr C. Janiszyn, mgr M. Wielgosz kod grupy: yxznk57 

GIMNASTYKA REHABILITACYJNA – czwartek 15.3o-17.oo sala gimn. ul. Mickiewicza 64,  mgr Marcin Wielgosz (kontakt tel. 884 020 384)

GIMNASTYKA REHABILITACYJNA – czwartek 17.oo-18.3o sala gimn. ul. Mickiewicza 64,  mgr Marcin Wielgosz (kontakt tel. 884 020 384)