Pracownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu:

mgr Janusz Blank

tel. 91 444 1630

e-mail: janusz.blank@usz.edu.pl

Zastępca Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu:

mgr Cezary Janiszyn

tel. 91 444 1629

e-mail: cezary.janiszyn@usz.edu.pl

Pracownicy dydaktyczni:

mgr Elżbieta Baniak

e-mail: elzbieta.baniak@usz.edu.pl

mgr Janina Humiczewska

e-mail: janina.humiczewska@usz.edu.pl

mgr Katarzyna Walkowiak

e-mail: katarzyna.walkowiak@usz.edu.pl

mgr Agnieszka Woźniak

e-mail: agnieszka.wozniak@usz.edu.pl

mgr Rafał Marzyński

e-mail: rafal.marzynski@usz.edu.pl

mgr Jerzy Taczała

e-mail: jerzy.taczala@usz.edu.pl

mgr Paweł Stężała

e-mail: pawel.stezala@usz.edu.pl

mgr Marcin Szewczyk

e-mail: marcin.szewczyk@usz.edu.pl

mgr Ryszard Kowalczyk

e-mail: ryszard.kowalczyk@usz.edu.pl

Pracownik administracyjny:

mgr Wioletta Janiszyn

e-mail: wioletta.janiszyn@usz.edu.pl

Pracownicy obsługi:

Barbara Korczowska

Danuta Gronek