Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu:

mgr Cezary Janiszyn
tel. 91 444 3821
e-mail: cezary.janiszyn@usz.edu.pl

Zastępca kierownika SWFiS:

mgr Paweł Stężała
e-mail: pawel.stezala@usz.edu.pl

Pracownicy dydaktyczni:

mgr Elżbieta Baniak
e-mail: elzbieta.baniak@usz.edu.pl

mgr Janina Humiczewska
e-mail: janina.humiczewska@usz.edu.pl

mgr Katarzyna Walkowiak
e-mail: katarzyna.walkowiak@usz.edu.pl

mgr Agnieszka Woźniak
e-mail: agnieszka.wozniak@usz.edu.pl

mgr Janusz Blank
e-mail: janusz.blank@usz.edu.pl

mgr Rafał Marzyński
e-mail: rafal.marzynski@usz.edu.pl

mgr Jerzy Taczała
e-mail: jerzy.taczala@usz.edu.pl

mgr Marcin Szewczyk
e-mail: marcin.szewczyk@usz.edu.pl

mgr Ryszard Kowalczyk
e-mail: ryszard.kowalczyk@usz.edu.pl

Pracownik administracyjny:

mgr Wioletta Janiszyn
tel. 91 444 3820
e-mail: wioletta.janiszyn@usz.edu.pl

Pracownicy obsługi:

Ewa Paczkowska – porządkowa obiektu sportowego przy ul Felczaka 3c

Danuta Gronek – portier obiektu przy ul Felczaka 3c

Konsultacje pracowników dydaktycznych w sem. letnim w roku akad. 2020/21 odbywają się on-line na platformie MS Teams.

mgr Janina Humiczewska poniedz. 11.00-12.30 u1st3q3
mgr Elżbieta Baniak czwartek 12.00-13.30 no6scjb
mgr Katarzyna Walkowiak poniedz. 11.00-12.30 gujw0ap
mgr Agnieszka Woźniak wtorek 10.00-11.30 srf8u72
mgr Janusz Blank poniedz. 12.00-13.30 55lbr74
mgr Rafał Marzyński wtorek 15.30-17.00 6i96sml
mgr Cezary Janiszyn wtorek 9.00-10.30 te2nm41
mgr Jerzy Taczała poniedz. 9.00-10.30 y3nmh93
mgr Paweł Stężała poniedz. 11.00-12.30 641p7pm
mgr Ryszard Kowalczyk czwartek 14.00-15.30 nu8p33l
mgr Marcin Szewczyk czwartek 10.30-12.00 2v7nss2