Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu:

mgr Janusz Blank

tel. 91 444 3821
e-mail: janusz.blank@usz.edu.pl

Zastępca Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu:

mgr Cezary Janiszyn

tel. 91 444 3821
e-mail: cezary.janiszyn@usz.edu.pl

Pracownicy dydaktyczni:

mgr Elżbieta Baniak
e-mail: elzbieta.baniak@usz.edu.pl

mgr Janina Humiczewska
e-mail: janina.humiczewska@usz.edu.pl

mgr Katarzyna Walkowiak
e-mail: katarzyna.walkowiak@usz.edu.pl

mgr Agnieszka Woźniak
e-mail: agnieszka.wozniak@usz.edu.pl

mgr Rafał Marzyński
e-mail: rafal.marzynski@usz.edu.pl

mgr Jerzy Taczała
e-mail: jerzy.taczala@usz.edu.pl

mgr Paweł Stężała
e-mail: pawel.stezala@usz.edu.pl

mgr Marcin Szewczyk
e-mail: marcin.szewczyk@usz.edu.pl

mgr Ryszard Kowalczyk
e-mail: ryszard.kowalczyk@usz.edu.pl

Pracownik administracyjny:

mgr Wioletta Janiszyn

tel. 91 444 3820
e-mail: wioletta.janiszyn@usz.edu.pl

Pracownicy obsługi:

Ewa Paczkowska – porządkowa obiektu sportowego przy ul Felczaka 3c

Danuta Gronek – portier obiektu przy ul Felczaka 3c