Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu:
mgr Cezary Janiszyn
tel. 91 444 3821, e-mail: cezary.janiszyn@usz.edu.pl
konsultacje: wtorek w godz. 9.45-11.15, ul. Wawrzyniaka 15, pokój 10

Zastępca kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu:
mgr Paweł Stężała
tel. 91 444 3821, e-mail: pawel.stezala@usz.edu.pl
konsultacje: piątek w godz. 12.30-14.00, ul. Wawrzyniaka 15, pokój 10

Pracownicy dydaktyczni:
mgr Elżbieta Baniak
tel. 91 444 3821, e-mail: elzbieta.baniak@usz.edu.pl
konsultacje: czwartek w godz. 13.30-15.00, ul. Wawrzyniaka 15, pokój 06

mgr Katarzyna Walkowiak
tel. 91 444 3821, e-mail: katarzyna.walkowiak@usz.edu.pl
konsultacje: poniedz. w godz. 13.00-14.30, ul. Wawrzyniaka 15, pokój 06

mgr Agnieszka Woźniak
tel. 91 444 3821, e-mail: agnieszka.wozniak@usz.edu.pl
konsultacje: wtorek w godz. 14.30-16.00, ul. Wawrzyniaka 15, pokój 06

mgr Janusz Blank
tel. 91 444 3821, e-mail: janusz.blank@usz.edu.pl
konsultacje: poniedz. w godz. 13.45-15.15, ul. Wawrzyniaka 15, pokój 06

mgr Rafał Marzyński
tel. 91 444 3821, e-mail: rafal.marzynski@usz.edu.pl
konsultacje: środa w godz. 13.00-14.30, ul. Wawrzyniaka 15, pokój 06

mgr Jerzy Taczała
tel. 91 444 3821, e-mail: jerzy.taczala@usz.edu.pl
konsultacje: czwartek w godz. 10.00-11.30, ul. Wawrzyniaka 15, pokój 06

mgr Marcin Szewczyk
tel. 91 444 3821, e-mail: marcin.szewczyk@usz.edu.pl
konsultacje: czwartek w godz. 11.30-13.00, ul. Wawrzyniaka 15, pokój 06

mgr Ryszard Kowalczyk
tel. 91 444 3821, e-mail: ryszard.kowalczyk@usz.edu.pl
konsultacje: środa w godz. 9.15-10.45, ul. Wawrzyniaka 15, pokój 06